For meget arbejde er en af de hyppigste årsager til stress

Arbejder du for meget? Ligger der en kæmpe stak af opgaver på dit bord, som du ved du ikke har en jordisk chance for at nå, eller føler du, at du ikke længere kan yde det samme på dit arbejde, som du kunne engang? Så er du muligvis på vej ind i en tilstand af stress. For meget arbejde er en af de hyppigste årsager til stress og statistikkerne viser da også en stigning i langtidssygemeldinger på grund af stress.

Egentlig burde arbejde jo være en god ting. Noget man kunne trives med og noget burde holde af. Hvis man kigger på, hvor meget tid et menneske gennemsnitligt bruger på at arbejde, kan man hurtigt konstatere, at det er en betydelig del af livet man bruger på sit arbejde. Derfor burde arbejdet være sjovt og lærende, i stedet for at være en af de mest kendte årsager til stress.

For meget arbejde er blot en ud af mange årsager til stress. Rod i privatlivet eller familielivet er også en årsag til stress, men problemet er, at et problem det ene sted ofte afføder et problem det andet, og så kører den onde spiral. For at komme ud af den onde spiral må man derfor identificere, hvilke faktorer i livet der forårsager stress.

Herefter er det vigtigt, at man går ind og arbejder aktivt med at eliminere disse årsager til stress. En god måde at gøre det på er, hvis man kan blive givet nogle værktøjer, så man kan spotte problemerne inden de opstår. Har man stress, eller føler man at man er godt på vej ind i en stresstilstand er det bedste derfor, at man stopper op og tager en dyb indånding. På denne måde kan man få overblikket tilbage og arbejde proaktivt med de problemer, man har i sit liv.