Hvad er en ejerskifteforsikring i korte træk? Få svaret her.

Hvad er en ejerskifteforsikring i kort træk?

Forsikringer er ofte svære for almindelige mennesker at sætte sig ind i. Forsikringstilbud og -policer er typisk lange dokumenter med juridisk kancellisprog, der tager tid at læse igennem og forstå. Det gælder også for tilbud og policer på ejerskifteforsikringer. Når du tegner en konkret ejerskifteforsikring hos et forsikringsselskab såsom Dansk Boligforsikring, bør du selvfølgelig læse både tilbuddet og policen grundigt. Men er du blot på jagt efter et kort svar på spørgsmålet ‘hvad er en ejerskifteforsikring?‘, så får du det her.

Hvad er en ejerskifteforsikring i korte træk?

Kort fortalt er en ejerskifteforsikring en helt bestemt type forsikring, der tegnes af køber og sælger i forbindelse med bolighandler. Ejerskifteforsikringen dækker udgifter til udbedring af eventuelle skader, der var tilstede på boligen på overtagelsesdagen, men som først opdages af køber senere. Det drejer sig specifikt om skader, der ikke er nævnt i den tilstands- og elinstallationsrapport, som sælger har fået udarbejdet af en byggesagkyndig i forbindelse med ejerskifteforsikringen. Skaderne skal endvidere væsentligt forringe boligens værdi eller funktion, før end de er dækket af ejerskifteforsikringen.

Hvad er en ejerskifteforsikring med basisdækning?

Der findes flere typer af ejerskifteforsikringer, og svaret på spørgsmålet ‘hvad er en ejerskifteforsikring’ er derfor todelt. Den ene type ejerskifteforsikring er en såkaldt basisejerskifteforsikring. Den løber over 5 år og dækker skader som for eksempel utætheder i taget, huller i skotrender, sætningsskader i vægge, gulve og tagkonstruktion eller ulovlige el- og vvs-installationer. Mange boligkøbere og -sælgere vælger at investere i en ejerskifteforsikring med basisdækning og senere forlænge forsikringen, hvis det bliver nødvendigt. Man kan dog også vælge en ejerskifteforsikring med udvidet dækning med det samme.

Hvad er en ejerskifteforsikring med udvidet dækning?

Den anden type ejerskifteforsikring kaldes en udvidet ejerskifteforsikring. Den løber i 10 år og dækker væsentlig mere end en basisejerskifteforsikring. Med en udvidet ejerskifteforsikring kan boligkøberen blandt andet få dækket udgifter til udbedring af ulovlige kloak- eller stikledninger uden for husets fundament samt skader på toiletter og badeværelser. Ulovlige bygningsindretninger og olieforurening på grunden er også tit dækket af en udvidet ejerskifteforsikring.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal tegne en basis eller en udvidet forsikring, er det en god idé at tage en snak med et forsikringsselskab. De kan hjælpe dig med at kortlægge forskellene og fordelene ved begge forsikringer.

Hvad er en ejerskifteforsikring ikke?

En ejerskifteforsikring er ikke det samme som en husforsikring. En husforsikring dækker udgifter til udbedring af pludseligt opståede skader på en bolig som for eksempel stormskader, frostskader, vandskader og hærværk. En ejerskifteforsikring derimod dækker kun udgifter til udbedring af skjulte skader på boligen, der allerede var til stede på boligen på dagen for overtagelse, og som ikke er nævnt i tilstands- og el-installationsrapporten.