Få arbejdsglæde med et kursus hos Supplement

Arbejdsglæde

Arbejdsglæde kan være forskellen mellem et sundt og ulykkeligt arbejdsliv. Som kollega har du et ansvar for, at dine medmennesker oplever arbejdsglæden i hverdagen. Men der er mange, der vælger ikke at vise deres utilfredshed, og derfor kan det være svært at vide, om man skal træde til eller ej. Supplement har i flere år hjulpet arbejdspladser med at fokusere på arbejdsglæden, hvilket har været positivt for både medarbejdere og virksomhedens bundlinje.

Glade medarbejdere er produktive medarbejdere – det viser en undersøgelse fra Roskilde Universitetscenter foretaget i 2014. Men det er langt fra alle arbejdspladser, der har glade medarbejdere som en del af hverdagen. Flere internationale undersøgelser peger på, at virksomheder går glip af større indtjening ved at ikke at fokusere på medarbejdernes arbejdsglæde, og det er problem – både for den enkelte virksomhed og samfundet som helhed

Læs mere om arbejdsglæde kursus hos Supplement her

 

glade medarbejdere kan mærkes på bundlinjen og på hospitalerne

Arbejdsglæde blandt medarbejderne kan øge produktiviteten med hele 12 %, hvilket øgede indtjening for flere virksomheder i undersøgelsen. Men glade medarbejdere er også med til at holde krop og sind sundt, siger Det Nationale Videncenter (NFA). De konkluderede entydigt i en undersøgelse foretaget på mere end 40.000 individer, at arbejdsglæde holder folk væk fra sygesengen. Forskerne lægger vægt på, at arbejdsglæde kommer af, at arbejdet giver mening for den enkelte medarbejder, og at tilværelsen med kollegaer og ledelsen er behagelig.

 

Der skal arbejdes for arbejdsglæden

glade medarbejdere er ikke en selvfølge i mange af de virksomheder, der har en tilfreds og glad medarbejderstab. Der er arbejdet i mange måneder hvis ikke år på at få positive kollegaer. Supplements kursus i arbejdsglæde har i flere år hjulpet utallige virksomheder med at sætte fokus på medarbejdertrivsel og samtidigt skabt et bedre udgangspunkt for virksomhedens produktivitet og vækst. Kurset er for både ledere og medarbejdere der ønsker at bidrage til en større arbejdsglæde i hverdagen.

 

På Supplements kursus får du…

Foredrag om blandt andet:

 

Er det noget for dig?

Hvis du gerne vil læse meres om supplements mange tilbud – herunder arbejdsglæde – så læs mere på deres hjemmeside her eller ring til dem på 39 90 26 88