Regnskabskursus til dig der ønsker bedre regnskabsforståelse

regnskabskursus og regnskabsforståelse

Går du tit i baglås, når du bliver spurgt om matematiske udregninger? I så fald kan det være, at du hører blandt den del af befolkningen, der kunne få stor gavn af at øge sin regnskabsforståelse, da du ofte vil få mere styr på din økonomi. Med dette regnskabskursus fra Supplement A/S vil du opnå dette

Supplement A/S er en dansk kursus og konsulentvirksomhed, der blandt andet udbyder regnskabskursus med henblik på at øge regnskabsforståelsen hos medarbejdere i det danske erhvervsliv. Der findes mange små- og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere ofte besidder en blæksprutterolle, da man ikke har størrelse til at have deciderede regnskabsafdelinger. Derfor stilles der et større krav til medarbejdernes regnskabsforståelse, og hvis denne ikke er i top, kan man med fordel have gavn af et regnskabskursus.

Hvad lærer man på et regnskabskursus?

Hvad man lærer på et regnskabskursus hos Supplement A/S kommer an på, om man vælger et regnskabskursus på 1 eller 2 dage. Hvis man føler, at man blot har behov for en mere grundlæggende regnskabsforståelse, kan man nøjes med blot at vælge et kursus over en enkelt dag. Her vil man start med at lære om årsregnskabsloven, hvilket er elementært for at kunne indberette regnskaber efter forskrifterne. For at kunne gøre dette korrekt, er det dog også nødvendigt at forstå selve regnskabets opbygning og indhold, hvorfor man på Supplements regnskabskursus også vil blive meget klogere på dette. Man lærer endvidere at forstå og analysere et regnskab og kende til dets ”varme punkter”, så man qua en bedre regnskabsforståelse kan hjælpe sin virksomhed med at levere viden omkring, hvor man genererer bedre overskud, og hvor man måske skal holde lidt igen. Især i små virksomheder kan denne regnskabsforståelse være essentiel for virksomhedens overlevelse på længere sigt.

Kursets 2. dag

Hvis man ønsker at tage et spadestik dybere kan man vælge et regnskabskursus, der løber over 2 dage, og her vil især området med at analysere virksomhedens værdier ud fra årsrapporten blive omdrejningspunktet. Dette er især anvendeligt for børsnoterede virksomheder, da virksomhedens interne ageren og beslutningstagning vil påvirke stakeholders lyst til at investere i virksomheden, hvilket i det følgende regnskabsår kan ses i årsopgørelsen. Derfor vil man også på regnskabskursets 2. dag komme ind på mere tekniske termer såsom intellektuel kapital, finansielle gearinger samt working capital og det er derfor også en god ide, at man har den grundlæggende regnskabsforståelse på plads fra kursets første dag inden man deltager på regnskabskursets dag nummer to.

Gem