Holmegaardshuset

Holmegaardshuset

Det er afgørende for et barn, at det vokser op i de rigtige rammer, hvor der faciliteres tryghed, omsorg og tilknytning til forældrene. Barnet gennemgår forskellige stadier, hvor der i hver periode indlæres nogle bestemte ting. I for eksempel de helt tidlige år er det sprogudviklingen, der fylder rigtig meget. Hvert stadie er vigtigt i forhold til barnet overordnede udvikling, og det er essentielt, at der ikke forekommer negligering i